View Message

Subject: Mia i Registre Civil
Author: Lumia   (Authenticated as Lumia)
Date: August 2, 2005 at 3:22:22 PM
Reply to: name mia by JAUME
Jaume,

54 nenes inscrites com a Mia a Catalunya:

http://www.idescat.net/orpi/Orpi?TC=L&VN=mia

I admès per Resolució 12/2/03 de la Direcció General del Registre Notarial.
O sigui, que cap problema.


Lumia
http://onomastica.mailcatala.com

 Post a Response

Messages in this thread: