View Message

1
Subject: Some Welsh names..
Author: Charlotte   (guest)
Date: May 5, 2001 at 2:40:00 PM
I'm not very clued up on Welsh flower names but here are some random names. Some of them are the Welsh for English names and some are Welsh words.

Glaw - Rain
Afanen - Raspberry
Plyg Hwyl - Reef
Celyn - Holly
Afon - River
Rhosyn - Rose
Paderau - Rosary
Blodeuyn - Flower
Tiwlip - Tulip
Briallen - Primrose
Croeso Haf - Hyacinth
Cenhinen Bedr - Daffodil
Llygad - Daisy
Disgleirio - Dazzle
Grwn - Ridge
Rhamantus - Romantic

Adda - Adam
Anghrist - Antichrist
Andreas - Andrew
Bartholomeus - Bartholomew
Beda - Bede
Bedwyr - Bedievre
Awstin - Augustine
Beti, Betsan, Betsi - Betty , Betsi
Buddug - Boadicea; Victoria
Bwda - Buddha
Cadi - Catherine ; Kate
Cadog, Catwg - Cadoc
Cai - Kay
Caradog - Caratacos, Caractacus
Caswollon - Cassivellanus
Catrin - Catherine
Cesar - Caesar
Crist - Christ
Cystennin - Constantine
Dafydd , Dewi - David
Edmwnt, Emwnt - Edmund
Efa - Eve
Elen - Helen , Ellen
Eleias - Elijah , Elias
Eliseus - Elisha , Elliseus
Emrys - Ambrose
Ercwlff - Hercules
Esay, Esesia - Isaiah
Esyllt - Iseult
Fychan - Vaughan
Fysil, Fferyll - Virgil
Ffowc - Foulkes
Ffraid - Bride, Bridget
Garmon - Germanus
Geraint - Gerontius
Gerallt - Gerald
Glyndowr - Glendower
Gruffudd , Gruffydd - Griffith
Gwallter - Walter
Gwener - Venus
Gwenffrewi, Gwenfrewi - Winifred
Gwenhwyfar - Guinevere
Gwilym - William
Gwladus - Gladys
Gwrtheyrn - Vortigern
Harri - Harry , Henry
Horas - Horace
Hors - Horsa
Hu, Huw - Hugh
Iago - James
Iau - Jove, Jupiter
Iesu Grist - Jesus Christ
Ieuan - Evan
Ioan - John
Iorwerth - Edward
Iwan - John
Lowri - Laura
Luc - Luke
Lleucu - Lucy
Llwyd - Lloyd
Llyr - Lear
Mabli - Mabel
Mair - Mary
Mali - Molly
Mallt - Maud , Matilda
Marc - Mark
Marged, Margred - Margaret
Mari - Mary
Mawrth - Mars/March
Mercher - Mercury
Mererid - Margaret
Meurig - Morris
Mihangel - Michael
Modlen, Magdalen - Magdalene
Myrddin - Merlin
Neifion - Neptune
Ofydd - Ovid
Oswallt - Oswald
Owain - Owen
Padrig - Patrick
Pedr - Peter
Peredur - Perceval
Prys - Price, Preece
Puw - Pugh
Pyrs - Pierce
Rheinallt - Reginald
Rhisiart - Richard
Rhobert - Robert
Rhonwen - Rowena
Rhydderch - Roderick
Rhys - Rees , Rice
Sadwrn - Saturn
Sebedeus - Zebedee
Selyf - Solomon
Sian - Jane
Siarl - Charles
Siarlymaen - Charlemagne
Sieffre - Geoffrey
Siencyn - Jenkin
Sion - John
Sioned - Janet
Sior, Siors - George
Steffan - Stephan
Timotheus - Timothy
Tomos - Thomas
Tudur - Tudor
Twm - Tom
Wmffre - Humphrey
Heulog - Solar
Haul - Sun
Derwen - Oak

Messages in this thread: