Kai

There was no name definition found for Kai.

See:

KǍI   (name element)   Chinese
KAI (1)   (name element)   Japanese
KAI (2)   (name element)   Hawaiian

Other types of names:

KAI (1)   m   Frisian, German, Swedish, Norwegian, Danish, Finnish, Dutch
KAI (2)   f   Swedish
KAI (3)   m & f   Hawaiian
KAI (4)   m   Chinese