Profile for Stardust

Username Stardust
Member sinceOctober 30, 2007
 
Real nameCandy
LocationCentral Florida
BirthdaySeptember 28, 1990
 
Lilypie First Birthday tickers

Personal name list
ANASTASIA, ANDREAS, APOLLO, ATHENA, BLAZE, BREE, BRITANNIA, CAMPBELL, EILIDH, EMILIANA, ESPERANZA, ESTELLA, FATIMA, GABRIELLE, ISABEL, ISIS, JASPER, JEAN (2), JUSTICE, KAIA, KIERA, KINGSLEY, KINGSTON, LEIA, LINCOLN, MAHALA, MAXIMUS, MERCEDES, PHOENIX, RAMSES, SEBASTIAN, SEQUOIA, SERENA, SKYE, SOPHIA, TAJ, VALENCIA, VELVET, XANTHIPPE, XAVIERA, XENON, XIMENA, ZEPHYR