Namesakes for Agape

Saints: 2 saints
      Saint Agape   ?-273  
      Saint Agape   ?-304