Alda
NameSubmitted NameSubmittedPopularityNamesakesName Days
Name days for Alda
 Estonia: February 16
 Latvia: July 7
 Latvia: July 13

Learn about name days.