Namesakes for Anselmo

Saints: 1 blessed, 1 saint
      Saint Anselm the Younger (a.k.a. Anselmo)   1036-1086  
      Blessed Anselmo Polanco   ?-1939