Namesakes for Apollinaris

Saints: 6 saints, 1 blessed
      Saint Apollinaris Claudius   ?-175  
      Saint Apollinaris   ?-290  
      Saint Apollinaris Syncletica   316-400  
      Saint Sidonius Apollinaris (a.k.a. Apollinaris)   423-480  
      Saint Apollinaris of Valence   453-520  
      Saint Apollinaris of Monte Cassino   ?-828  
      Blessed Apollinaris Franco   ?-1622