Namesakes for Apollo

Characters in Greek Mythology: 1 character
      Apollo   (m)  
Characters in Roman Mythology: 1 character
      Apollo   (m)  
Saints: 2 saints
      Saint Apollo   ?-302  
      Saint Apollo   305-395