Names Related to Apollo

Names that are related to APOLLO:
APOLLINARIS   m   Ancient Greek
APOLLO   m   Greek Mythology (Latinized)
APOLLODOROS   m   Ancient Greek
APOLLON   m   Greek Mythology
APOLLONIOS   m   Ancient Greek