Names Related to Apollonios

Names that are related to APOLLONIOS:
ABELONE   f   Danish
APOLENA   f   Czech, Slovak
APOLLINE   f   French
APOLLO   m   Greek Mythology (Latinized)
APOLLONIA   f   Ancient Greek
APOLLONIOS   m   Ancient Greek
APOLÓNIA   f   Portuguese
APOLÔNIA   f   Portuguese (Brazilian)
APOLONIA   f   Polish
APOLONIJA   f   Slovene
LONE   f   Danish
POLA   f   Polish
POLONA   f   Slovene