Namesakes

Notable Athletes: 1 soccer
(soccer) Apostolos Nikolaidis   1896-1980