Ausra
NameName Days

Name days for Ausra

Lithuania: April 27

Learn about name days.