Ausra
NameName Days
Name days for Ausra
 Lithuania: April 27

Learn about name days.