Namesakes for Basileios

Roman and Byzantine Emperors: 2 emperors
      Emperor Basil (a.k.a. Basileios)   867-886  
      Emperor Basil (a.k.a. Basileios)   976-1025