Namesakes for Benedetto

Italian Presidents and Prime Ministers: 2 prime ministers
      (prime minister) Benedetto Cairoli   1878; 1879-1881  
      (prime minister) Bettino Craxi (a.k.a. Benedetto)   1983-1987  
Saints: 4 saints, 3 blessed
      Blessed Benedict of Coltiboni (a.k.a. Benedetto)   ?-1107  
      Saint Benedict of Cagliari (a.k.a. Benedetto)   ?-1112  
      Saint Benedetto the Black   1526-1589  
      Blessed Benedetto of Urbino   ?-1625  
      Saint Giuseppe Benedetto Cottolengo   1786-1842  
      Blessed Giuseppe Benedetto Dusmet   1818-1894  
      Saint Benedetto Menni   1841-1914