Namesakes for Ciara

Fictional Characters from Television: 1 character
      Ciara Brady   1965   Days of Our Lives  
Notable Actors and Actresses: 2 actresses
      Ciara Renée   1990-  
      Ciara Bravo   1997-  
Saints: 1 saint
      Saint Ciara   ?-680