By Relationship · Alphabetically · By Usage · Family Tree

Names related to Cletis

EQUIVALENTS
ANCIENT GREEK: Anacletus, Anakletos, Cleitus, Clitus, Kleitos
ENGLISH: Cletus
ITALIAN: Anacleto, Cleto
PORTUGUESE: Anacleto, Cleto
SPANISH: Anacleto, Cleto
OTHER FORMS
ANCIENT GREEK: Cleon, Kleon
ENGLISH: Cleo
GREEK MYTHOLOGY: Clio, Kleio
ITALIAN: Clio