Names Related to Daan

Names that are related to DAAN:
DAAN   m   Dutch
DAN (2)   m   English, Romanian, Czech
DANA (1)   f   Czech, Romanian, German
DANAIL   m   Bulgarian
DANEL   m   Basque
DANETTE   f   English
DANI (1)   f   English
DANI (2)   m   Hungarian, Spanish
DANIA   f   Spanish
DÁNIEL   m   Hungarian
DANIËL   m   Dutch
DANIEL   m   English, Hebrew, French, German, Swedish, Norwegian, Danish, Polish, Czech, Spanish, Portuguese, Romanian, Slovene, Croatian, Macedonian, Armenian, Georgian, Biblical, Biblical Greek
DANIELA   f   German, Polish, Czech, Romanian, Italian, Portuguese, Spanish, Slovene, English
DANIÈLE   f   French
DANIELE   m   Italian
DANIELIUS   m   Lithuanian
DANIELLA   f   English
DANIELLE   f   French, English
DANIELS   m   Latvian
DANIHEL   m   Biblical Latin
DANIIL   m   Russian
DANIILU   m   Old Church Slavic
DANIJEL   m   Slovene, Croatian, Serbian
DANIJELA   f   Slovene, Croatian, Serbian
DANILO   m   Italian, Portuguese, Spanish, Slovene, Serbian, Croatian
DANITA   f   English
DANIYYEL   m   Biblical Hebrew
DANKO   m   Croatian, Serbian
DANNA   f   English
DANNI   f   English
DANNIE   m   English
DANNY   m   English
DĂNUȚ   m   Romanian
DANUTA   f   Polish
DANUTĖ   f   Lithuanian
DEINIOL   m   Welsh
DENIEL   m   Breton
TANELI   m   Finnish
TANIEL   m   Armenian
TATU   m   Finnish