Namesakes for Dakota

Notable Actors and Actresses: 2 actresses
      Dakota Johnson   1989-  
      Dakota Fanning   1994-  
Notable Athletes: 1 football
      (football) Dakota Dozier   1991-