Namesakes for Domnall

Scottish Kings and Queens: 5 kings
      King Domnall Brecc the Freckled   629-642  
      King Domnall Donn   688-696  
      King Domnall I   859-862  
      King Domnall II Dasachtach   889-900  
      King Domnall III Bane   1093-1094; 1094-1097