Eadgyth
NameNamesakes

Namesakes for Eadgyth

Saints: 1 saint
      Saint Edith of Wilton (a.k.a. Eadgyth)   962-984