Namesakes for Eloi

Saints: 1 saint
      Saint Eligius (a.k.a. Eloi)   590-660