Names Related to Eloi

Names that are related to ELOI:
ELIGIA   f   Polish, Late Roman
ELIGIO   m   Italian, Spanish
ELIGIUS   m   Late Roman
ELIGIUSZ   m   Polish
ELOI   m   French
ELOY   m   Spanish