Elzbieta
NamePopularityNamesakesName Days
Name days for Elzbieta
 Lithuania: July 8
 Lithuania: November 5
Name days for Elżbieta
 Poland: June 18
 Poland: July 4
 Poland: July 8
 Poland: October 21
 Poland: November 5
 Poland: November 14
 Poland: November 19

Learn about name days.