Namesakes for Engelbert

Austrian Chancellors and Presidents: 1 chancellor
      (chancellor) Engelbert Dollfuss   1932-1934  
Notable Musicians: 1 composer
      Engelbert Humperdinck   1854-1921    
Saints: 1 saint
      Saint Engelbert of Berg   1185-1225