Namesakes

Irish High Kings: 13 kings
King Eochaidh I Eadghadhach   1271-1267 BC  
King Eochaidh II Faobharghlas   1227-1207 BC  
King Eochaidh III Mumho   1183-1162 BC  
King Eochaidh IV Aptach   819-818 BC  
King Eochaidh V Uaircheas   721-709 BC  
King Eochaidh VI   709-704 BC  
King Eochaidh VII   650-643 BC  
King Eochaidh VIII Ailtleathan   278-261 BC  
King Eochaidh IX Aireamh   35-23 BC  
King Eochaidh X Feidhliach   23-8 BC  
King Eochaidh XI   277-279  
King Eochaidh XII   358-366  
King Eochaidh XIII   566-568