Names related to Ermes

ANCIENT GREEK
Hermes
ANCIENT ROMAN
OTHER FORMS: Herminia, Herminius
GREEK
Ermis
GREEK MYTHOLOGY
Hermes
FEMININE FORMS: Hermione
ITALIAN
Ermete
OTHER FORMS: Erminia, Erminio
LITERATURE
FEMININE FORMS: Hermia
PORTUGUESE
OTHER FORMS: Hermínia, Hermínio
SPANISH
OTHER FORMS: Herminia, Herminio