Namesakes for Eudocia

Saints: 1 saint
      Saint Eudokia of Heliopolis (a.k.a. Eudocia)   ?-107