Namesakes for Eudokia

Saints: 1 saint
      Saint Eudokia of Heliopolis   ?-107