Faelan
NameNamesakes
There was no name definition found for Faelan.

See:

FÁELÁN   m   Ancient Irish