Feridun
NameNamesakes
There was no name definition found for Feridun.

See:

FERİDUN   m   Turkish