Namesakes for Fernanda

Olympic Medalists: 2 gold, 1 bronze, 1 gold/bronze
      (gold/bronze) Fernanda Ribeiro   1996; 2000   10000 m  
      (bronze) Arianna Follis (a.k.a. Fernanda)   2006   cross-country skiing  
      (gold) Fernanda Ferreira   2012   volleyball  
      (gold) Fernanda Garay   2012   volleyball  
Other Royalty: 1 queen consort
      Fabiola of Belgium (a.k.a. Fernanda)   1960-1993   Belgium