Namesakes

Irish High Kings: 6 kings
King Fiachadh I Labhrainne (a.k.a. Fiacha)   1207-1183 BC  
King Fiachadh II Fionnscothach (a.k.a. Fiacha)   1087-1067 BC  
King Fiachadh III Fionnailches (a.k.a. Fiacha)   966-946 BC  
King Fiachna Tolgrach (a.k.a. Fiacha)   671-661 BC  
King Fiachadh IV (a.k.a. Fiacha)   118-125  
King Fiachadh V (a.k.a. Fiacha)   297-327