View Names: Ofelia

Ofelia matched 2 names.

OFELIA   f   Spanish, Italian
OFÉLIA   f   Portuguese