Namesakes for Flavius

Roman and Byzantine Emperors: 32 emperors
      Emperor Flavius Valerius Severus   306-307  
      Emperor Flavius Valerius Aurelius Constantinus   306-337  
      Emperor Flavius Claudius Constantinus   337-340  
      Emperor Flavius Julius Constans   337-350  
      Emperor Flavius Julius Constantius   337-361  
      Emperor Flavius Claudius Julianus   360-363  
      Emperor Flavius Jovianus   363-364  
      Emperor Flavius Valentinianus   364-375  
      Emperor Flavius Julius Valens   364-378  
      Emperor Flavius Flavius Gratianus   375-383  
      Emperor Flavius Valentinianus   375-392  
      Emperor Flavius Theodosius   379-395  
      Emperor Flavius Arcadius   395-408  
      Emperor Flavius Honorius   395-423  
      Emperor Flavius Theodosius   408-450  
      Emperor Flavius Constantius   421  
      Emperor Flavius Placidius Valentinianus   425-455  
      Emperor Flavius Marcianus   450-457  
      Emperor Flavius Petronius Maximus   455  
      Emperor Flavius Valerius Leo   457-474  
      Emperor Flavius Libius Severus Serpentius   461-465  
      Emperor Flavius Leo Junior   474  
      Emperor Flavius Zeno   474-475  
      Emperor Flavius Basiliscus   475-476  
      Emperor Flavius Anastasius   491-518  
      Emperor Flavius Justinus   518-527  
      Emperor Flavius Petrus Sabbatius Justinianus   527-565  
      Emperor Flavius Justinus Junior   565-578  
      Emperor Flavius Tiberius Constantinus   574-582  
      Emperor Flavius Mauricius Tiberius   582-602  
      Emperor Flavius Phocas   602-610  
      Emperor Flavius Heraclius   610-641  
Saints: 3 saints
      Saint Flavius Clemens   ?-96  
      Saint Flavius Latinus of Brescia   ?-115  
      Saint Flavius   ?-300  
Shakespearian Characters: 2 characters
      Flavius   Julius Caesar  
      Flavius   Timon of Athens