Namesakes for Gia

Notable Actors and Actresses: 1 actress, 1 model
      Gia Carangi   1960-1986  
      Peta Wilson (a.k.a. Gia)   1970-  
Other Leaders: 1 prime minister
      Prime Minister Giorgi Arsenishvili (a.k.a. Gia)   2000-2001   Georgia  
Title Characters: 1 film
      (film) Gia   1998   Gia