Given Name GIULIANO

GENDER: Masculine
USAGE: Italian
PRONOUNCED: joo-LYA-no  [details]

Meaning & History

Italian form of Iulianus (see JULIAN).
FEMININE FORM: Giuliana
OTHER LANGUAGES/CULTURES: Iulianus (Ancient Roman), Julen (Basque), Yulian (Bulgarian), Julian, Jolyon, Jools, Jules, Julyan (English), Julien (French), Xián (Galician), Julian (German), Julian (Polish), Iulian (Romanian), Yulian (Russian), Julián (Spanish)

Categories

Baccano characters
Entry updated July 2, 2017