Given Name GIULIANO

GENDER: Masculine
USAGE: Italian
PRONOUNCED: joo-LYA-no   [details]

Meaning & History

Italian form of Iulianus (see JULIAN).

Categories

Baccano characters
FEMININE FORM: Giuliana
OTHER LANGUAGES/CULTURES: Iulianus (Ancient Roman), Julen (Basque), Yulian (Bulgarian), Julian, Jolyon, Jools, Jules, Julyan (English), Julien (French), Xián (Galician), Julian (German), Julian (Polish), Iulian (Romanian), Yulian (Russian), Julián (Spanish)