Jokubas
NameName Days
Name days for Jokubas
 Lithuania: July 25

Learn about name days.