Related Name Tree for Kadri

Names that are related to KADRİ, in the family of KADRİ:

KADRİ   m
Turkish
Turkish