Names Related to Kallisto

Names that are related to KALLISTO:
CALISTA   f   English, Portuguese, Spanish
CALLISTA   f   English (Rare)
CALLISTO (2)   f   Greek Mythology (Latinized)
KALLISTO   f   Greek Mythology, Ancient Greek
KALYSTA   f   English (Rare)