Kestutis
NameNamesakesName Days
Name days for Kestutis
 Lithuania: February 21

Learn about name days.