Names Related to Lluc

Names that are related to LLUC:
GIANLUCA   m   Italian
LLUC   m   Catalan
LOUKAS   m   Biblical Greek
LUC   m   French
LUCA (1)   m   Italian, Romanian, German
LÚCÁS   m   Irish
LUCAS   m   English, Dutch, French, Portuguese, Spanish, Biblical Latin
LUCKY   m   English
LUKA   m   Russian, Serbian, Croatian, Slovene, Macedonian, Georgian, Old Church Slavic
LUKÁCS   m   Hungarian
LUKÁŠ   m   Czech, Slovak
LUKAS   m   German, Swedish, Norwegian, Danish, Lithuanian
ŁUKASZ   m   Polish
LUKE   m   English, Biblical
LUUK   m   Dutch
LUUKAS   m   Finnish