Lukasz
NameSubmitted NameSubmittedPopularityNamesakesName Days
Name days for Łukasz
 Poland: February 17
 Poland: April 22
 Poland: September 10
 Poland: October 18
 Poland: October 31

Learn about name days.