Namesakes for Mátyás

Bohemian Kings: 2 kings
      King Matyáš Korvín   1469-1490  
      King Matyáš II   1611-1619  
Hungarian Kings and Queens: 2 kings
      King Mátyás Corvinus the Just   1458-1490  
      King Mátyás II   1608-1619  
Saints: 1 blessed
      Blessed Matyas of Eskandely   ?-1309