Namesakes for Maddalena

Olympic Medalists: 1 gold
      (gold) Maddalena Musumeci   2004   water polo  
Saints: 3 blessed, 1 saint
      Blessed Maddalena Panattieri   1443-1503  
      Blessed Maddalena Albrici   ?-1465  
      Saint Maddalena of Canossa   1774-1835  
      Blessed Maddalena Caterina Morano   1847-1908