Mireio

There was no name definition found for Mireio.

See:

MIRÈIO   f   Occitan