By Relationship · Alphabetically · By Usage · Family Tree

Names related to Nedeljko

EQUIVALENTS
BULGARIAN: Nedelcho, Nedyalko
CROATIAN: Nedeljko, Nediljko, Nedjeljko
MACEDONIAN: Nedelko
SERBIAN: Nedeljko
FEMININE FORMS
BULGARIAN: Neda, Nedelya, Nedyalka
CROATIAN: Neda, Nedeljka, Nediljka, Nedjeljka
MACEDONIAN: Nedelka
SERBIAN: Neda, Nedeljka