Odysseus
NameRelated NamesRelatedNamesakesRatingsCommentsNotes
Namesakes for Odysseus
Characters in Greek Mythology: 1 character
      Odysseus   (m)  
Characters in Roman Mythology: 1 character
      Ulysses (a.k.a. Odysseus)   (m)  
Shakespearian Characters: 1 character
      Ulysses (a.k.a. Odysseus)   Troilus and Cressida