Related Name Tree for Ofelia

Names that are related to OFELIA, in the family of OPHELIA:

OPHELIA   f
Literature
OPHELIA   f
English
French
OFELIA   f
Italian
OFÉLIA   f
Portuguese
OFELIA   f
Spanish