Przemysl
NameNamesakesName Days
Name days for Przemysł
 Poland: April 13
 Poland: November 29

Learn about name days.